13 Komponente učinkovitih programa liječenja

Što čini program za liječenje alkohola?

Kako možete znati je li program ili objekt za liječenje alkohola učinkovit? Koje su komponente i sastojci programa koji dobivaju najbolje rezultate?

Osiguranje rješenja za probleme alkohola, istraživački projekt na Medicinskom centru Sveučilišta George Washington, pregledao je istraživačku literaturu i konzultirala se sa stručnjacima u liječenju i rehabilitaciji kako bi identificirala 13 aktivnih sastojaka učinkovite terapije alkoholom.

Sastojci djelotvornog tretmana alkoholom

Izvor:

Osiguranje rješenja za probleme s alkoholom, Medicinski centar Sveučilišta George Washington. "Aktivni sastojci učinkovite alkoholne terapije". Lipanj 2003.